Spovedanie

Jednou zo sviatostí, ktoré v nás kriesia a budujú večný život je aj sviatosť zmierenia. V krste dostávame novú identitu. Stávame sa Božím dieťaťom. Nie je v nás žiaden hriech, žiadne zlo. Sme naplnení milosťou posväcujúcou. Milosť posväcujúca je Boží dar. Zjednocuje nás s Bohom.

Túto milosť strácame. Nie preto, že by nám ju Boh zrazu zobral. Strácame ju, lebo ju odmietame. Odmietame ju každým hriechom. Napriek tomu, že odmietame Boha, On nás neodmieta. Boh nám daroval prostriedok, ktorým môžeme priateľstvo a zmluvu s ním obnoviť. Týmto darom je sviatosť zmierenia.

Sviatosť zmierenia ustanovil Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.” (Jn 20:21-23)

Spovedáme v nasledujúcich termínoch:
V bežnom týždni:
Vo všedné dni spovedáme pol hodinu pred rannou i večernou svätou omšou (sv. omša je o 06:30 a 18:30).
V sobotu spovedáme pol hodinu pred rannou i večernou svätou omšou (sv. omša je o 07:30 a 18:30).
V nedeľu spovedáme od 08:30.
Prípadné zmeny času spovedania (najmä pred väčšími sviatkami) bývajú uvedené vo farských oznamoch.

V prvopiatkovom týždni:
Pokiaľ nie je v nedeľných oznamoch ohlásená zmena, spovedá sa v týchto termínoch:
pol hodiny pred rannou svätou omšou (svätá omša je o 06:30) a hodinu pred večernou svätou omšou (svätá omša je o 18:30),
vo štvrtok od 16:00 do večernej svätej omše (svätá omša je o 18:30),
v piatok od 14:30 do večernej svätej omše (svätá omša je o 18:30).