Október – mesiac ruženca

Ruženec, ktorý sa v druhom tisícročí postupne vyvíjal pod vplyvom Božieho Ducha, je modlitbou, ktorú milovali nespočetní svätí a odporúča ju aj učiteľský úrad Cirkvi. Je dôležitou modlitbou, ktorá vedie k svätosti. Aj v našej farnosti sa budeme počas tohto mesiaca modlievať túto modlitbu, za ktorú možno získať úplne odpustky a to nasledovne: – odpustky

Farská púť do Šaštína na sv. omšu so Svätým Otcom.

Drahí bratia a sestry, na Slovensku tento týždeň začala oficiálna registrácia účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka. Organizátori ju spustili na internetovej stránke navstevapapeza.sk. Na tejto stránke nájdete aj bližšie informácie o programe pápeža Františka na Slovensku ako aj podmienky spojené s účasťou na podujatiach. Naša farnosť plánuje pri tejto príležitosti zorganizovať farskú autobusovú púť do

Krstné náuky v našej farnosti

Drahí bratia a sestry, nastáva zmena čo sa týka krstných náuk. Krstné náuky ponúkame v našej farnosti pre našich farníkov /rodičov a krstných rodičov/ a to tak, že bude krstná náuka raz mesačne a ponúkame ju aj rodičom, ktorí ešte nemajú narodené dieťa, ale sú v očakávaní a chcú krstiť svoje dieťa v našej farnosti.

Pastiersky list pri príležitosti návštevy pápeža

Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;  taká, ktorá by nás potešila, povzbudila, spojila naprieč celou spoločnosťou? V týchto dňoch takáto správa prišla: Svätý Otec František sa chystá na návštevu Slovenska.

Zrušenie dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však

Farský denný tábor

Vážení rodičia, pozývame deti vo veku od 7 do 13 rokov na denný eRko tábor, ktorý sa uskutoční 9.-13.8. 2021 v čase od 8:00 do 16:00. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací link, ktorý nájdete na facebookovej stránke farnosti alebo na emaily, ktorý nájdete na plagáte. Cena je 12€. Všetky dôležité informácie nájdete v prihlasovacom linku

Primície v našej farnosti

Drahí bratia a sestry, S radosťou vám oznamujeme, že dňa 12. júna 2021 o 10:00 hod. prijme z rúk nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka v kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine KŇAZSKÚ VYSVIACKU náš farník, diakon MARTIN LIGAČ. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu v kostole nebudeme z našej farnosti organizovať hromadnú autobusovú prepravu a nechávame na vašom uvážení možnosť individuálnej prepravy. Primičná