Požehnané Vianoce

Drahí bratia a sestry, v mene našich kňazov vám želáme požehnané a milostiplné vianočné sviatky naplnené radosťou z novonarodeného Dieťaťa v jasliach. Nech toto Dieťa naplní naše životy láskou a dobrotou.

Dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na bohoslužbách

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz veriacim katolíkom latinského obradu,  ktorí sa nachádzajú na území Žilinskej diecézy, od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247). Biskup sa rozhodol udeliť dišpenz vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a protipandemické opatrenia a duchovný pokoj jednotlivých veriacich.

Modlitby Duchovného svätého prijímania

Dávame do pozornosti v tomto čase zákazu modlitby duchovného svätého prijímania: DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE (počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby) Dlhšia verzia Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky.

Spovedanie a online omše od 25. novembra

Drahí veriaci, nakoľko máme od 25. novembra vyhlásený lockdawn, tak v našej farnosti budú sv. omše vysielané online v týchto časoch: Pondelok – sobota: večer o 18:30 hod na youtube kanály farnosti a fb stránke farnosti Nedeľa: 11:00 hod. Spovedanie je na individuálnom dohodnutí s kňazom cez telefónne čísla: 0951 625 022 a 041 433

Spovedanie a bohoslužby v našej farnosti od 22.11. 2021

Drahí bratia a sestry, na základe rozhodnutia Vlády SR a príslušnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu bude od pondelka 22. novembra 2021 naša farnosť fungovať v režime OČKOVANÍ a PREKONANÍ COVID-19.   Maximálna kapacita na bohoslužbách bude 50 osôb.    V našej farnosti budeme fungovať nasledovne: Pre tých, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť