Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Farnosť Kýčerka

Pôst je veľká milosť, ktorá je úplne odlišná od spôsobu života v tomto svete. Nie je to krok späť, krok do stredoveku, ale je to pravda o nás samotných, o tom kto sme, odkiaľ sme prišli a kam ideme. Tradícia Cirkvi je tá, že pôstny čas je čas prípravy a zvláštny čas pokánia. Čo to však vlastne to pokánie je? Možno tomu tak dobre nerozumieme, iba to slovíčko mnohokrát počujeme na kázni alebo z rôznych zdrojov. Pokánie je predovšetkým zmena života, z gréčtiny – metanoia, premena zo starého spôsobu života k novému. Je to zanechanie hriechu, s ktorým máme často také veľké problémy, a ktorý nás stojí toľko síl a spôsobuje nám toľko bolesti a smútku. Je to duchovný boj, ktorí bojujú kresťania, aby sa vyslobodili zo zvyku hriechu a aby boli slobodní a šťastní.

Čo môžeme počas tohoročného pôstu v našom živote zmeniť? Je to predovšetkým to, čo sme už povedali, totiž máme zanechať náš hriech. Môžeme si rozmyslieť, ale poväčšine je nám to zrejmé, ku ktorému hriechu je každý z nás priľnutý. Boh od nás žiada, aby sme sa s jeho pomocou tohto hriechu vzdali. Sami to nie sme schopní urobiť, ale s jeho pomocou áno. Môže to byť prejedanie sa, nečistota, nevernosť, zlý slovník, lenivosť, nezodpovednosť, lakomstvo, alkohol, egoizmus a mnoho iných.

Čo nám však veľmi chýba? Je to práve modlitba. Máme mnoho problémov práve preto, že sa nemodlíme. Zanechali sme svoju osobnú modlitbu a modlitbu v rodine. Keď si tak v duchu odpoviem: modlil som sa dostatočne? Nezanechal som modlitbu ráno alebo večer? Pomodlil som sa niekedy v posledných dňoch napríklad ruženec? Pomodlili sme sa niekedy v posledných dňoch celá rodina spoločne? Prečítal som si niečo zo Svätého písma? Modlitba má veľmi veľkú duchovnú silu. Svätý Alfonz často opakoval, že kto sa modlí ten sa spasí, kto sa nemodlí, ten sa nespasí. Preto je tak dôležité sa dobre a pravidelne, to jest každý deň modliť. Skutočne v súčasnosti bez modlitby nemáme šancu duchovne vydržať. Je to ako benzín do motora auta, ktoré bez neho nie je schopné ísť. Preto vás všetkých pozývame k dobrej a úprimnej modlitbe srdcom, modlitbe každodennej.

Želáme vám teda požehnané pôstne obdobie, pevnú vôľu a vytrvalosť, aby sme to, čo počúvame a čítame, preniesli aj do našich skutkov. Istotne nám potom Pán Boh, keď uvidí našu snahu po zmene života, daruje veľa radosti a lásky, akú sme doteraz ešte nezakúsili.