Pobožnosti

V našom kostole bývajú tieto pobožnosti:

Adorácia
– vždy vo štvrtok večer po svätej omši (svätá omša je večer o 18:30).
– na prvú nedeľu v mesiaci od 17:00 hod. do 18:15 hod.
– na prvý piatok v mesiaci po svätej omši (svätá omša je aj o 15:00 hod.) do 18:15 hod.

Modlitba posvätného ruženca
– vždy pol hodinu pred sv. omšou (sv. omša je ráno o 06:30 a večer o 18:30).

Mariánske večeradlo
– vždy v utorok večer pred svätou omšou (svätá omša je o 18:30).
– vždy na prvú sobotu v mesiaci o 06:30.

Krížové cesty

– v pôstnom období každý piatok a nedeľu o 17:45.