Kňazi

Kňazi pôsobiaci v našej farnosti

Farár:
Mgr. Marek Rybanský
Marek Rybanský

 

Kaplán:
Bc. Ondrej Čukan