História

Aj keď je naša farnosť veľmi mladá, predsa len, už zapísala prvé stránky svojej histórie.
Naša farnosť sv. Jozefa – robotníka v Čadci na Kýčerke vznikla 1. júla 1999, ale kostol na našom sídlisku posvätil diecézny nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec už o pol roka skôr, a to 5. decembra 1998.
Podľa predbežného sčítania ľudu z roku 2005 má naša farnosť okolo 13 000 obyvateľov, z čoho asi 10 000 katolíkov.

Našu farnosť spravuje vdp. Mgr. Marek Rybanský.
Kaplánom v našej farnosti je vdp. Bc. Ondrej Čukan.

Našu farnosť od jej založenia spravovali: Mgr. Marek Smatana (1999 – 2010), Mgr. Miroslav Vároš (2010 – 2012).

Kapláni, ktorí pôsobili v našej farnosti sú: Mgr. Ľubomír Solík z Dubnice nad Váhom, Mgr. Martin Čerňanský zo Svinnej, Mgr. Marek Rybanský z Kovariec, Mgr. Miloš Galbavý z Beluše, Mgr. Ing. Zdenko Mezovský zo Svitu, Mgr. Pavol Turza z Púchova, Mgr. Ing. Miloš Gabala z Bolešova, Mgr. Patrik Sojčák z Makova, Mgr. Viktor Kuciak zo Štiavnika, Mgr. Peter Nečeda z Krásna nad Kysucou a Mgr. Tomáš Pavlík z Bytče.

Vo farnosti máme 4 modlitbové spoločenstvá, a to: Spoločenstvo sv. Škapuliara, Misijné združenie Ducha Svätého, Spoločenstvo Mariánskeho večeradla a Spoločenstvo modlitieb matiek. Pre deti sú tu eRko stretká plné zábavy, tanca, hier, duchovných tém a podobne. Počas prázdnin vedúci eRka každoročne poriadajú prímestské aj mimomestské detské tábory. Do činnosti sa zapája aj mládež, ktorá sa stretáva na mládežníckych svätých omšiach a na modlitbe sv. ruženca.

Liturgickú službu organistov v súčasnosti zastávajú Richard Bareš, Patrik Hájek, Ing. Mgr. Agáta Kubinová, Michal Hrubý, Mgr. Martin Bucko a Dália Mária Chovaňáková.

Liturgickú službu spevákov v súčasnosti zastávajú Mgr. Alena Lehotská a Lucia Kajánková.