Bohoslužby

Sväté omše v našom kostole platné od 01. júla 2017:

Pondelok: 6:30, 18:30
Utorok: 6:30, 18:30
Streda: 6:30, 18:30
Štvrtok: 6:30, 18:30
Piatok: 6:30, 18:30
Sobota: 7:30, 18:30
Nedeľa: 6:30, 9:00, 10:30, 18:30
Sviatok v deň prac. pokoja: 6:30, 9:00, 10:30, 18:30
Sviatok v prac. deň: 6:30, 17:00, 18:30