Aktuálny oznam – Farský úrad je v karanténe

Drahí bratia a sestry, náš farský úrad je od dnešného dňa (piatok 26.2.2021) do pondelka do 7. 3. 2021 v karanténe. Preto vás žiadame, aby ste nás kontaktovali výhradne cez farské telefónne čísla. Spovedanie je zrušené a bohoslužby sú zatiaľ zabezpečené. Teda online sv. omše môžete naďalej sledovať. Viac informácii vám poskytneme po skončení karantény.

Krížové cesty v našej farnosti

Drahí bratia a sestry, v tejto epidemiologickej situácii budeme mávať krížové cesty vždy online na našom Youtube kanály a to nasledovne: Piatky: 17:45 hod. Nedele: 15:00 hod. Srdečne pozývame spojiť sa takýmto spôsobom spolu s nami a tak prežívať pôstne obdobie, v ktorom budeme rozjímať o nekonečnej láske Boha k človeku, pre ktorého náš Pán

Deň počatého dieťaťa

Fórum života organizuje 21. ročník celoslovenskej kampane “Deň počatého dieťaťa”, ktorá prebieha v období 1. až 25. marec. Posolstvom kampane je vniesť do spoločnosti nádej a vďačnosť za svoj vlastný život i za životy našich blízkych. Dielo kampane možno podporiť kúpou virtuálnej bielej stužky na webovej stránke 25marec.sk , kde sa o “dni počatého dieťaťa”

Jarné kántrové dni

Tento týždeň máme jarné kántrové dni a to v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Nezabúdajme práve na to, že obdobie pôstu má byť pre nás duchovnou prípravou na stretnutie s Pánom. Sv. spoveď je bránou

Nové litánie ku svätým fatimským pastierikom

Vo štvrtok, 18. februára 2021, bol schválený slovenský text litánií k svätým fatimským pastierikom Františkovi a Hyacinte Martovým. Svätí František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred viac ako sto rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatime. Za ich

Pôstny mešec a Pôstna krabička v našom kostole

Charita za súčasných podmienok rozširuje zbierku o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu. Letáky v tvare mešca si môžete zobrať v kostole počas dňa. Taktiež je tam k dispozícii Pôstna krabička, ktorá je podporou pre deti v Ugande a Rwande, a ktorá už funguje viacero rokov u nás na Slovensku. Aj takýmto spôsobom môžeme pomôcť

Otec biskup v nemocnici

Žilinského biskupa Tomáša Galisa v utorok 16. februára 2021 hospitalizovali v Univerzitnej nemocnici v Martine na preliečenie. Pán biskup sa subjektívne necíti zle, všetkých pozdravuje a ďakuje za modlitby. Modlime sa spoločne za nášho otca biskupa. Informoval Zdeno Pupík, hovorca diecézy

K čomu nás pozýva Pôstne obdobie?

Pôst je obdobie, ktoré predchádza a pripravuje slávenie Veľkej noci. Je časom počúvania Božieho slova, zvlášť v tejto pandemickej situácii, kedy sú naše kostoly zavreté, no Boh aj napriek tomu k nám hovorí cez svoje Slovo. Tiež je časom osobného obrátenia, kedy máme zanechať svoj hriešny život a obrátiť sa k milosrdnému Otcovi, ktorý nás

Popolcová streda

Dnes začíname sláviť pôstne obdobie, ktoré je prípravou na najväčšie kresťanské sviatky – Veľkú noc. Na začiatku pôstneho obdobia sa veriaci schádzajú na Popolcovú stredu, kde si na znak pokánia dávajú sypať popol na hlavu, pričom kňaz hovorí kajúcnikovi slová: “Kajajte sa a verte evanjeliu” alebo: Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.”