Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty, víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.